Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete

18.10.2019 10:00-10:30 Piatok

Miesto konania: Slovensko, celé

18. októbra sa už pätnásty rok budú deti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, učiteľmi, či katechétmi modliť za jednotu a pokoj vo svete. Svätý Otec František navyše vyhlásil tohtoročný október za Mimoriadny misijný mesiac. Preto aj modlitebná kampaň „Milión detí sa modlí ruženec” odpovedá na výzvu Svätého Otca a jej centrálnou témou tento rok bude práve misia.

„Každý rok dostávame z celého sveta správy o tom, ako sa stále viac rodín a detských skupín pripája k tejto kampani. Už teraz sa jej zúčastňujú deti z viac ako 80 krajín na  všetkých kontinentoch. Len na Slovensku sa minulý rok modlilo za pokoj a jednotu približne 10 000 detí, ozrejmil riaditeľ ACN Slovensko Miroslav Dzurech.

Prečo sa ruženec po celom svete deti modlia práve 18. októbra?

„Október je tradične mesiacom ruženca. Navyše, 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša evanjelistu, ktorý ako jediný zo štyroch evanjelistov opisuje udalosti z Ježišovho detstva,” vysvetľuje o. Martin Barta, duchovný asistent ACN.

„Modlitebná kampaň „Milión detí sa modlí ruženec” chce v tento deň zjednotiť v modlitbe ruženca deti na celom svete a poukázať na to, že spoločná detsky úprimná  modlitba má u Boha osobitnú moc vyprosiť svetu  mier a je dušou každej misijnej a duchovnej obnovy,” hovorí o. Barta.

Spoločne sa budeme modliť za väčšiu horlivosť pri šírení Kristovho evanjelia, za misie vo svete, osobitne tam, kde sú kresťania prenasledovaní alebo utláčaní, a tiež za nové misijné povolania.

Forma modlitby v tento deň je rôzna – niektoré skupiny detí sa s dospelými modlia celý ruženec, iní len jednu časť, jeden desiatok. Mnohí modlitbu ruženca spájajú s katechézou o význame tejto mariánskej modlitby, či s krátkym biblickým čítaním alebo s inými aktivitami ako napríklad návšteva pútnického miesta, biblické hry, či maľovanie ružencových tajomstiev.

Celosvetová kampaň

Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Keď sa raz niekoľko miestnych žien prechádzalo okolo prícestnej kaplnky, uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť Panny Márie. Jedna z nich si v tom momente spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”

Od svojho zrodu sa táto modlitebná akcia stala skutočne celosvetovou, doslova „miliónovou”. „Dotýka sa nielen detských sŕdc. Aj dospelí, ktorí deti na túto modlitebnú akciu pripravujú a modlia sa spolu s nimi, zažívajú nanovo Božiu prítomnosť a jeho pokoj. Modlitba ruženca je tak jedinečnou cestou k mieru,” povedal Miroslav Dzurech.

Bližšie informácie a materiály ku kampani nájdete vo svojich kostoloch a na webových stránkach miliondeti.sk a acnslovensko.sk.

 Zdroj: https://www.slovoplus.sk

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 9.9.2019 20:40

KomentárePracujem ... Pracujem ...