Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

01.10.2019 0:00 - 31.10.2019 23:59

Miesto konania: Slovensko, celé

Svätý Otec František vyhlásil mesiac október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac.

Jeho cieľom bude pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete. Ďalším cieľom bude podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia.

Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Pri tejto príležitosti bolo v Ríme predstavené logo, ktoré bude vo všetkých miestnych cirkvách spojivom a zároveň symbolom všetkých aktivít.


Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:

1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby;

2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov;

3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie;

4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

Svätý Otec František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum Illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným.

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Akciu pridal/a: Stanislava Dragošeková, 9.1.2019 11:07

KomentárePracujem ... Pracujem ...