Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Nasledovať Ježiša znamená chrániť sa hriechu

15.06.2023 16:00 - 18.06.2023 16:30

Miesto konania: Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov, Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove

Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080
01 Prešov; telefonicky (0948 892 929) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00; mailom:
domsj.po@gmail.com .


Treba uviesť termín duchovných cvičení, meno a priezvisko, rok narodenia, presnú adresu
a telefonický kontakt. Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do 16.00 hod.,
ukončenie je po obede v posledný deň uvedeného termínu.
Poplatok na duchovné cvičeniana jeden deň je 30 € (študenti do 26 rokov 25 €  a tí, čo
majú diétu 33 €).


Ak máte možnosť, prosíme, uprednostnite platbu vopred na náš účet:


IBAN: SK50 0200 0000 0000 2573 5572 (VS = deň nástupu DDMMRRRR; do poznámky
= meno) alebo v hotovosti pri nástupe alebo využite platbu cez queer kód.

Za exercičný dom v Prešove informoval Jozef Šuppa SJ

Viac info tu.

Nasledovať Ježiša znamená chrániť sa hriechu

Organizátor: Spoločnosť Ježišova (Jezuiti), www

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 24.4.2023 08:14

KomentárePracujem ... Pracujem ...