Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Nasleduj Krista 2020

20.02.2020 18:00 - 02.04.2020 20:30

Miesto konania: Spoločenstvo Dobrého Pastiera, Bratislava, Nám.Slobody 3

Milí priatelia,

srdečne vás pozývame na 7 týždňový kurz s názvom „Nasleduj Krista.“

Kurz je určený pre tých, ktorí už vo svojom živote spoznali Ježiša a majú túžbu odovzdávať a sprostredkovať vzťah s Ním ďalej.

Cieľom kurzu je stať sa učeníkom Ježiša Krista, prehĺbiť s Ním osobný vzťah, rásť vo viere a prehĺbiť svoju lásku k Bohu a k ľuďom. Činiť druhých učeníkmi a tak sa podieľať na ponuke Ježišovej lásky nielen vo svojej rodine, ale aj v našich spoločenstvách a farnostiach na Slovensku a vo svete.

Chceme spoločne hľadať kreatívne spôsoby ako ponúkať Evanjelium ľuďom dnešnej doby.

Témy a rozvrh kurzu

Kurz nasleduj Krista zahŕňa sedem týždenných stretnutí a duchovnú obnovu po piatom stretnutí:

  1. Denná osobná modlitba – 20.02.2020
  2. Počúvanie Boha pri čítaní Písma – 27.02.2020
  3. Sila sviatostí – 05.03.2020
  4. Odpustenie si navzájom – 12.03.2020
  5. Život posilnený Duchom – 19.03.2020,
    Duchovná obnova: Svet, človek a diabol – 21.03.2020 (Vyčlente si čas na duchovnú obnovu v sobotu)
  6. Rozvíjať misiu Cirkvi – 26.03.2020
  7. Oslava – 02.04.2020
Štruktúra stretnutia:

Každé stretnutie zahŕňa modlitbu a chvály, prednášky inšpirujúcich osobností a diskusiu v malej skupinke.

Typický večer prebieha nasledovne:

18:00 – modlitba a chvály
18:30 – prednáška
19:10 – prestávka
19:15 – diskusia na tému v malej skupinke
20:30 – koniec

Teológia a metodológia kurzu Nasleduj Krista

Po osobnej skúsenosti obrátenia sa k Ježišovi ako svojmu Pánovi sa zvykneme pýtať, „čo ďalej?“. To, čo nasleduje, je nasledovanie Krista. Tento stupeň  vyžaduje formáciu a učeníctvo. Pre všetkých, ktorí sa už rozhodli pre Krista a chcú aj naďalej kráčať za Ježišom, sú dôležité isté základné kroky, ktoré sa týkajú rozhodnutia, byť Kristovým nasledovníkom v Katolíckej cirkvi.

Katolícke učeníctvo

Proces evanjelizácie, ktorý začína kerygmatickými evanjelizačnými kurzami (vo farnosti, na vysokej škole alebo v malých skupinkách), sa nesústredí len na vzdelávanie dospelých v otázkach katolíckej viery, ale viac sa zameriava na pokračovanie obnovy srdca a mysle a na zmenu života prostredníctvom milosti učeníka, ktorý začína žiť nový život v Duchu Svätom.

Na začiatku celého procesu učeníctva najviac pomáha človeku rásť v spoločenstve s Bohom a Cirkvou práve skúsenosť spoločnej modlitby, vyučovanie a vzájomné zdieľanie v malých skupinkách, štúdium biblie a pravidelné osobné sprevádzanie. Toto prebieha v kontexte života veriaceho, ktorého súčasťou je pravidelné prijímanie sviatostí a účasť na liturgii.

Nasleduj Ježiša v každodennom živote

Byť kresťanom je „nový životný štýl“ v našich každodenných životoch, nielen v nedeľu alebo niekedy v budúcnosti! Naším cieľom je pomáhať ľudom dozrieť v Kristovi (Kol 1: 28).

Tí, ktorí sa zúčastnia kurzu budú pozvaní k rastu vo vzťahu s Ježišom Kristom a Jeho telom – Cirkvou už tým, že sa zúčastnia aktívne zúčastnia celého kurzu. Každý týždeň stavia na predchádzajúcej diskusii.

Účastníci dostávajú každý týždeň úlohu, o ktorej sa budú rozprávať počas diskusie v malých skupinkách. Počas každého týždňa v príprave pre ďalšie stretnutie, budú účastníci pracovať na rôznych duchovných cvičeniach tak, aby stretnutia boli prínosné a priniesli účastníkom čo najviac duchovného ovocia. Príprava by nemala spočívať len v jednej hodine pred začiatkom stretnutia. Naopak, ak si určia čas na reflexiu a budú využívať to, čo sa naučili počas sedení aj v každodennom živote, môže dôjsť pod vplyvom Ducha Svätého k skutočnej zmene v ich živote.

Dôležitosť vzťahov

Počas evanjelizačných kurzov sa medzi účastníkmi vybudujú priateľstvá a vzťahy, ktoré ich podporujú na ceste za Ježišom. Toto budovanie vzťahov je jednou z priorít kurzu Nasleduj Krista. Uplatniť prednášku aj v praxi v životoch účastníkov pomáha aj spoločná modlitba a spoločenstvo v malých diskusných skupinkách.

Kurz plánujeme uskutočniť vždy vo štvrtky v termíne od 20.02.2020 do 02.04.2020.

Kurz sa uskutoční v priestoroch nášho spoločenstva na Námestí slobody č. 3 v Bratislave.

Registrovať svoju účasť môžete prostredníctvom tohto registračného formulára.

Nasleduj Krista 2020

Organizátor: Spoločenstvo Dobrého pastiera, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 3.2.2020 15:19

KomentárePracujem ... Pracujem ...