Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom





Pobyt

Aletea Vianoce 2020

TV Lux Kniha

Svata ikona





Pozvánka na výnimočnú konferenciu s výnimočným obsadením

27.10.2012 8:00-20:30 Sobota

Miesto konania: Drotárska cesta 46, Bratislava, SÚZA - Správa účelových zariadení MZV SR

Konferencia biskupov Slovenska a Fórum života pozývajú odborníkov a laikov na medzinárodnú konferenciu s názvom Kultúra života - kultúra pre život. Konferencia sa koná pri príležitosti 20. výročia 2. svetového kongresu za život v Bratislave a 15. výročia okrúhleho stola o demografickej situácii v SR.

Konferencia sa uskutoční dňa 27. októbra 2012 v Bratislave.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. októbra na adrese: Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU, prof. MUDr. Jozef Glasa, Limbová 12 – 14, 833 03 Bratislava; e-mailom: jozef.glasa@szu.sk

V roku 1992 na svetovom kongrese za život v Bratislave vystúpili také osobnosti svetového pro-life hnutia akými boli Dr. Bernard Nathanson z USA, autor svetoznámeho filmu o realite potratu s názvom Nemý výkrik či Prof Jérome Lejeune, nositeľ Nobelovej ceny za objavenie príčiny Downowho syndrómu. Konferencia bude príležitosťou obzrieť sa za dvadsaťročným vývojom na Slovensku a vo svete, ale taktiež nahliadnuť do perspektív budúcnosti.

Organizátori pozývajú všetkých záujemcov, ale zvlášť je to jedinečná príležitosť pre mladých oboznámiť sa s historickým vývojom kultúry života za posledných 20 rokov.

Predbežný program

08:00-08:45    Registrácia (ranná káva) 
09:00-09:30    Slávnostné otvorenie Čestné predsedníctvo (bude spresnené)                                                                                             
09:30-11:00    Kultúra života v medzinárodnom kontexte a na Slovensku 1990-2012 Predsedníctvo (bude spresnené)
09:30-09:50      Téma vyhradená: J. E. Mons. Vincenzo Paglia (Rím – Vatikán)
09:50-10:10      Téma vyhradená: Mons. Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu (Rím – Vatikán)
10:10-10:30      Téma vyhradená: M. Živkovič (Záhreb, Chorvátsko)
10:30-10:45      Aktivity Subkomisie pre bioetiku TK KBS v prospech kultúry života (1994-2012):Mons. Š. Sečka (Spišská Kapitula)
10:45-11:00      2. svetový kongres pro-life, Bratislava, 28.-31.5.1992: M. Mikolášik (Dolný Kubín – Brusel)
11:00-11:15      Vyhlásenie KBS k demografickej situácii v Slovenskej republike (1996) a okrúhly stôl o demografii (28.2.1997): A. Hrádocký (Trenčín – Bratislava)
11:15-11:45    Prestávka (občerstvenie) 
11:45-13:00    Kultúra života – vybrané oblasti: dialóg verzus konfrontácia Predsedníctvo (bude spresnené)
11:45-12:00      Kultúra života verzus kultúra smrti na Slovensku (1990 – 2012) A. Hrádocký (Trenčín – Bratislava)
12:00-12:15      Bioetika na Slovensku (1990-2012): J. Glasa (Bratislava)

12:15-12:30      Agenda „sexuálne a reprodukčné zdravie“: J. Ďačok SJ (Bratislava – Rím)
12:30-12:45      Agenda „sexuálna výchova“: M. Glasová (Bratislava)
12:45-13:00      Mimovládne organizácie za kultúru života na Slovensku (1990 – 2012): M. Dobešová, M. Michalčík (Rajecké Teplice – Bratislava)
13:00-13:30      Diskusia
13:30-14:30    Prestávka (obed)
14:30-16:00    Kultúra života – kultúra budúcnosti Predsedníctvo (bude spresnené)
14:30-14:45      Slovanskí vierozvestcovia Sv. Cyril a Sv. Metod a kultúra života: Mons. F. Rábek (Bratislava)
14:45-15:00      Kultúra života a rodina: A. Záborská (Bojnice – Brusel)
15:00-15:15      Kultúra života a legislatíva na Slovensku (1990 – 2012): M. Šmíd, A. Chromík (Trnava – Bratislava)
15:15-15:30      Kultúra života v dokumentoch Katolíckej cirkvi: V. Thurzo, J. Vigľaš (Bratislava – Banská Bystrica, Badín)
15:30-15:45      Stratégia pre kultúru života na Slovensku a v Európe: J. Ďačok SJ (Bratislava – Rím)
15:45-16:00      Diskusia
16:00               Záver konferencie

Duchovný a spoločenský program
18:00-19:00    Sv. Omša – Kostol jezuitov, Františkánske námestie č. 4
19:00-20:30    Slávnostný koncert za život/pro life, Kostol jezuitov, Františkánske námestie č. 4 
 

Všeobecné informácie
Miesto konania         SÚZA - Správa účelových zariadení MZV SR, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava,Slovenská republika
tel.: +421 2 59 354 113-4
fax: +421 2 62 801 84
e-mail: manager@suza.sk, WEB: www.suza.sk 

Dátum konania         27. októbra 2012 (sobota) 
Konferenčné jazyky  slovenčina, angličtina (simultánne tlmočenie)
Odborný program    vyžiadané prednášky, postery
Vedecký sekretariát             Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU, 
Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhDr. Mária Gáliková, 
Limbová 12-14, 833 03  B r a t i s l a v a
                                   tel.: (02) 59370 180
                                   fax: (02) 59370 770
                                   e-mail: uze@szu.skjozef.glasa@szu.sk

Kontakt pre médiá   Prof. MUDr. Jozef Glasa, vedecký sekretár konferencie 

Registrácia  na formulári „Prihláška“ – zaslať poštou alebo elektronicky na adresu vedeckého sekretariátu konferencie do 22. októbra 2012.

Konferenčný poplatok:
účastník                      10,- EUR
dôchodca, študent         5,- EUR

 


Pozvánka na výnimočnú konferenciu s výnimočným obsadením

Akciu pridal/a: Lenka Bujnova, 3.10.2012 22:31

Komentáre



Pracujem ... Pracujem ...