Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Prednáška - Trauma

24.04.2023 18:00-19:30 Pondelok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

V dospelom živote si nesieme so sebou balíček skúseností z detstva. Ide najmä o správanie, spôsob výchovy, prejavy lásky a náklonnosti či prežívanie blízkosti s rodičmi a členmi najbližšej rodiny. Akým spôsobom minulosť ovplyvňuje naše emócie súčasný život ? Ako nájsť cestu k uzdraveniu? A čo ak sú rany príliš hlboké?

Mgr. Jana Vindišová PhD.
Katedra psychológie

Narodila v roku 1984 v Trenčíne. Absolvovala magisterské (2010) a doktorandské štúdium (2013) psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave.
V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre psychológie, zároveň pracuje ako psychológ a terapeut v Centre celého človeka Enoia v Považskej Bystrici. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti. V rokoch 2016-2018 spolupracovala pri diagnostike kandidátov zasväteného života. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze v ČR, výcvik v metóde EMDR so zameraním na spracovanie traumy, výcvik v Rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby, Terapii hrou a Muzikoterapii, ako aj viacero krátkodobých výcvikov v diagnostických a terapeutických technikách. V rámci psychologického poradenstva a terapie sa zameriava na emocionálne i vzťahové problémy, ako aj prácu s traumou s osobitným dôrazom na integráciu duševnej a duchovnej perspektívy pri pohľade na človeka a konkrétne formy pomoci.

Prednáška - Trauma

Organizátor: www

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 7.4.2023 13:45

KomentárePracujem ... Pracujem ...