Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Prednáška ÚSKI - Manipulácie ľudského genómu - požehnanie alebo prekliatie?!

03.03.2020 17:00-18:30 Utorok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Možnosti cieleného zásahu do genómu človeka prinášajú nové, prevratné možnosti pre medicínu 21. storočia. Kde sú však hranice takýchto zásahov? Možno ďalší vývoj týchto technológií a ich aplikácií u človeka ponechať len na samotných vedcov, politikov alebo finančníkov? Aké sú možnosti človeka a ľudstva zoči-voči využitiu alebo zneužitiu týchto revolučných skutočností? Bioetické otázky na pomedzí medicíny a futurológie je potrebné si klásť a primerane riešiť už dnes!

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – lekár, klinický výskumný pracovník a VŠ učiteľ. Prednáša klinickú farmakológiu a farmakoterapiu, hepatológiu a medicínsku etiku, bioetiku, zdravotnícku a manažérsku etiku na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (SZU). Prednosta, Ústav zdravotníckej etiky SZU. Prezident, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie SLS. Vedúci, Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. Vedúci redaktor, odborný časopis Medical Ethics & Bioethics. Predseda, Etická komisia Ministerstva zdravotníctva SR, 3. vice-prezident, Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), predseda, Komisia pre bioetiku SLS. Predseda, Akreditačná rada Slovenska pre Kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).Clen, Výbor pre bioetiku Rady Európy (DH-BIO); bývalý člen, Európska skupina pre etiku vedy a nových technológií Európskej komisie (EGE); člen výboru, Európske fórum správnej klinickej praxe (EF GCP). Člen – korešpondent, Pápežská akadémia za život; člen výboru, Európska federácia asociácií katolíckych lekárov (FEAMC); znalec, Subkomisia pre bioetiku TK KBS; člen, Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve; člen, Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

 

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie je dobrovoľné a nadstranícke občianske združenie, ktorého cieľom je združovať slovenskú kresťanskú inteligenciu a prostredníctvom  prednášok, diskusií, seminárov a sympózií k aktuálnym otázkam prehlbovať kresťanské presvedčenie a upevňovať kresťanské zásady vo vzdelávacej, v kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti. Spolupracuje s organizáciami, ktorých ciele sú v súlade s jej poslaním. Informácie o svojej činnosti a výstupy z odborných podujatí publikuje v časopise RaN.

 

Prednáška ÚSKI - Manipulácie ľudského genómu - požehnanie alebo prekliatie?!

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 19.2.2020 21:44

KomentárePracujem ... Pracujem ...