Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Púť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii

17.08.2019 15:00 - 18.08.2019 15:30

Miesto konania: Nitra, Farnosť - Kalvária, Nitra, Kalvária

Misionári verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie pozývajú

na púť k Matke Božej na Nitriansku Kalváriu

 

Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. 

ŠTVRTOK 15.8.2019
6.30 Svätá omša v slovenskom jazyku - celebruje P. Peter Vagaš SVD, nemocničný kaplán v Nitre (kostol)
10.00 Svätá omša v slovenskom jazyku - celebruje P. Pavol Kruták  SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova (kostol)
15.00 Eucharistická pobožnosť v maďarskom jazyku (kostol)
16.00 Svätá omša v maďarskom jazyku - celebruje Dr. György Herdics, šéfredaktor maďarského katolíckeho týždenníka Remény (kostol)
19.00 Svätá omša v slovenskom jazyku - celebruje P. Igor Kráľ SVD, správca farnosti Nitra – Kalvária (kostol)

SOBOTA 17.8.2019 
15.00 Svätá omša za účasti detí - celebruje P. Tomáš Gerboc SVD (kostol)

15,00 Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
16.00 Zábavný program pre deti (pastoračné centrum „Skalka“), prehliadka Misijného múzea

16.00 DUET tour - Interaktívny workshop: „7 pilierov dobrého manželstva“ s hudobným programom, organizuje Centrum pre rodinu (aula Misijného domu)
16.00 Obrad uvítania Misijného kríža s relikviami svätcov (v maďarskom jazyku, poľný oltár)
17.00 Svätá omša v maďarskom jazyku - celebruje  Dr. Kornél Fábry, generálny sekretár Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti 2020 (poľný oltár)
19.00 Prednáška o úcte k Eucharistii a o eucharistických kongresoch (v maďarčine, aula Misijného domu)
19.00 Svätá omša v slovenskom jazyku - celebruje Mons. Marián Šuráb (poľný oltár)
20.30 Posvätný ruženec a procesia k Lurdskej jaskyni
22.00 Večer Božieho milosrdenstva (duchovné pásmo so spoločenstvom Rodiny Panny Márie)
23.00 Svätá omša za účasti novokňazov Spoločnosti Božieho Slova a nitrianskej diecézy

NEDEĽA 19.8.2018
5.00  Krížová cesta
6.30 Svätá omša v slovenskom jazyku - celebruje P. Peter Fillo SVD, misionár na Filipínach
8.00 Svätá omša v maďarskom jazyku - celebruje J.E. Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy
10.00 Slávnostná svätá omša - celebruje J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup  15.00 Mariánska pobožnosť s eucharistickým požehnaním

Všetkých pútnikov s radosťou očakávame
P. Igor Kráľ, správca farnosti
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Kalvária, Kalvária 1, 949 01 Nitra; nitrakalvaria@svd.sk

Púť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii

Príloha: put-k-matke-bozej-na-nitrianskej-kalvarii.pdf (531,63 kB)

Akciu pridal/a: Igor Kral, 22.7.2019 17:49

KomentárePracujem ... Pracujem ...