Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Nebo na zemi 2024

Seminár Život v Duchu (Sieversov seminár) Prihlášky do 23.12!

08.01.2024 19:30 - 11.03.2024 21:00

Miesto konania: Pastoračné Centrum, Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 15

Rímsko-katolícka farnosť Poprad pozýva na evanjelizačný seminár Život v Duchu (Sieversov seminár). 

Seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život a (znovu) zažiť osobné stretnutie s Bohom. Je postavený na modlitbe a Božom slove a v našej farnosti ho bude viesť dp. František Janečko.

Odporúčaný minimálny vek účastníkov je 16 rokov.

Seminár tvorí 10 stretnutí, po prihlásení sa pre účastníka stávajú záväznými.

Miesto a čas:  Vždy od 19.30 do 21:00 v priestoroch pastoračného centra v Poprade. 

Termíny a témy stretnutí (je potrebné sa zúčastniť všetkých stretnutí):

08. 01. 2024 Úvodné stretnutie

15. 01. 2024 Boh, ktorý je Otcom, Ťa miluje celkom osobne

22. 01. 2024 Ježiš Ťa spasí a oslobodí

29. 01. 2024 Ježiš je Pánom Tvojho života

05. 02. 2024 Ježiš Ťa povoláva, aby si sa stal Jeho učeníkom

12. 02. 2024 Ježiš Ťa napĺňa svojím Duchom Svätým

19. 02. 2024 Duch Svätý Ti dáva dary a milosti

26. 02. 2024 Duch Svätý Ťa začleňuje do Kristovho tela

04. 03. 2024J ežišov Duch Ťa uschopňuje niesť ovocie

11. 03. 2024 Záverečné stretnutie

Súčasťou seminára sú aj dve modlitbové stretnutia, o ktorých budeme informovať počas seminára.

Link na online prihlášku TU.

Seminár Život v Duchu (Sieversov seminár) Prihlášky do 23.12!

Akciu pridal/a: Miriam Kuzárová, 9.12.2023 10:14

KomentárePracujem ... Pracujem ...