Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Škapuliarska púť Topoľčianky 2024

10.07.2024 18:00-18:30 Streda

Miesto konania: kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Topoľčianky, Topoľčianky

Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach Vás pozýva na tohtoročnú 338. Škapuliarsku púť v dňoch 10. – 14. júla 2024   PROGRAM   TRÍDUUM PRED PÚŤOU
STREDA 10. júla 2024 18.00 sv. omša – celebruje vdp. fr. Samuel Peter Lovás OP, dominikán   ŠTVRTOK 11. júla 2024 18.00 sv. omša – celebruje vdp. Andrej Mária Čaja, zo združenia Dielo Ježiša Veľkňaza – Rodina Panny Márie   PIATOK 12. júla 2024 18.00 sv. omša – celebruje vdp. Viliam Zemančík, farár Nová Ves nad Žitavou   HLAVNÁ PÚŤ
SOBOTA 13. júla 2024 Zámocká kaplnka bude v sobotu prístupná pre veriacich v čase o 12:30, 13:30 a 14:30. 15.00 – sviatosť zmierenia 15.00 – sv. omša za nové kňazské a duchovné povolania 16.30 – Krížová cesta pre maďarských pútnikov 17.30 – prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou) 17.30 – Loretánske litánie v maďarskom jazyku (v kostole) 18.00 – Krížová cesta pre slovenských pútnikov 18.00 – sv. omša pre maďarských pútnikov (v kostole) 19.00 – prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou) 20.00 – Pontifikálna sv. omša na Kalvárii. Hlavný celebrant: J.Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup Po sv. omši: Procesia, litánie a slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku.   NEDEĽA 14. júla 2024 7.00 – sv. omša pre slovenských pútnikov (v kostole) 8.30 – sv. omša pre maďarských pútnikov (v kostole) 9.30 – prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou) 10.30 – Pontifikálna sv. omša na Kalvárii. Hlavný celebrant: J.Ex. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup Po sv. omši obrad zasvätenia sa dievčat P. M. Karmelskej na Kalvárii 16.00 – hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii (v kostole)

Škapuliarska púť Topoľčianky 2024

Akciu pridal/a: Fara Topoľčianky, 6.6.2024 21:47

KomentárePracujem ... Pracujem ...