Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Slávnosť požehnania pamätnej tabule misionára br. Michala Čahoja SDB

13.10.2019 10:30-12:00 Nedeľa

Miesto konania: Kostol Ducha Svätého, Ruskovce (okres Bánovce nad Bebravou), Kostol Ducha Svätého

Vážení a milí priatelia !

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať, aby sme spoločne oslávili Mimoriadny misijný mesiac, nášho nebeského Otca a jeho verného služobníka, reh. br. Michala Čahoja SDB (1911-1994) - misionára, ktorý 60 rokov v Indii rozvíjal charizmu rehole saleziánov dona Bosca, získal obľubu medzi ľuďmi pre svoju skromnosť, láskavosť, dobrotu, ochotu k službe, vtipnosť i pastoračnú lásku.

Jeho silné citové puto k Bohu, k ľuďom, k prírode, ktoré si osvojil v rodine a v jednoduchosti jemu vlastnej, žil všade tam, kde sa nachádzal. Indiu prijal hlboko do svojho srdca ako miesto, ktoré mu pripravil Boh. Precestoval ju krížom, krážom raz ako stavbár, ekonóm, zásobovač, kuchár, gazda, inštalatér ale i vychovávateľ a spoľahlivý interpret saleziánskej charizmy, keďže aj v seniorskom veku prinášal mladým ducha radosti a vernosti Bohu. Bol verným pomocníkom a spoločníkom biskupa Orestesa Marengu, Božieho služobníka.

V obetavej službe Pánovi zotrval až do smrti. Ducha chudoby, čistoty a poslušnosti si osvojil podľa slov dona Bosca. Z jeho života možno bez nadsadenia hovoriť o človeku svätého života, ktorý sa aj po rokoch vyníma ako žiarivá hviezda na nebi. Pre súčasnosť oslovuje hlavne tým, že v zriekaní sa časných dobrôt nachádzal potešenie, lebo všetko robil na väčšiu česť a slávu Božiu. Bol vzorom šťastného človeka - zasväteného laika, ktorý vo svete zanechal nezmazateľnú stopu Božej láskavosti a dobroty, a to nielen v Indií.

Vedomí si našej kresťanskej povinnosti poukazovať a zviditeľňovať osobnosti, ktoré sa neopakovateľne zapísali do dejín našej slovenskej cirkevnej provincie a svojim statočným, obetavým životom skultivovali svet a život v duchu kresťanstva, rozhodli sme sa vtesať meno br. Michala Čahoja SDB do pamätnej tabule, ktorá bude umiestnená na kostole Ducha Svätého v jeho rodných Ruskovciach a požehnaná Mons. Viliamom Judákom, diecéznym biskupom počas Slávnosti, ktorá sa začne svätou omšou

                                   v nedeľu 13. októbra 2019 o 10.30 hod.

Tešíme sa na Vašu prítomnosť na Slávnosti, na Vašu účasť v spoločenstve, ktoré bude ďakovať nebeskému Otcovi za brata Michala a bratovi Michalovi za všetky dobrá, ktoré vo svojom živote vykonal.

Ctitelia, rodina a rodáci

 

VŠETKY INFO NA WEBSITE :

www.patermikulas.sk/michalcahoj

 

Slávnosť požehnania pamätnej tabule misionára br. Michala Čahoja SDB

Príloha: slavnost-pozehnania-pamatnej-tabule-na-vecnu-pamiatku-misionara-br-michala-cahoja-sdb.pdf (228,03 kB)

Akciu pridal/a: Juraj Lexmann, 13.9.2019 19:53

KomentárePracujem ... Pracujem ...