Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Spomienka na sv. Rafqu

23.03.2023 0:00-23:59 Štvrtok

Miesto konania: celý svet, Slovensko, .

Spomienka na prechod sv.Rafky do večnosti. 

https://www.zivotopisysvatych.sk/rebeka-choboq/

Vždy 10.dňa v mesiaci si ctitelia sv.Rafqy zvyknú uctiť túto sväticu z Libanonu a prosiť najmä o milosť uzdravenia. 

Mnoho ľudí bolo na jej príhovor uzdravených, podobne ako na príhovor sv.Charbela, ktorý patrí tiež medzi svätcov z Libanonu.

Deviatnik modlitieb (9 po sebe idúcich dní) pred 10.-tym dňom v mesiaci sú obľúbenou formou pre vyprosenie milostí uzdravenia (je možné sa ich modliť aj inokedy, pravdaže):
https://modlitba.sk/?p=12436

Viac o sv.Rafqe:
https://modlitba.sk/?p=12701

 

 

Spomienka na sv. Rafqu

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 22.3.2023 22:15

KomentárePracujem ... Pracujem ...