Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Elias Vella

Súťaž farských časopisov FAČA 2012

31.03.2013 0:00-0:30 Nedeľa

Miesto konania: Bratislava, TK KBS

Občianske združenie Domov Kežmarok v spolupráci s Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska vyhlasuje súťaž farských časopisov FAČA 2012. 

Do súťaže sa môžu zapojiť farnosti, ktoré v roku 2012 vydali aspoň tri čísla farského časopisu. Prihlášku a ukážky aspoň troch vydaných čísel (z každého po 4 ks) treba poslať do 31. marca 2013 na adresu: TK KBS – FAČA, Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99 Bratislava. Do prihlášky treba uviesť – názov a adresu farnosti, meno farára, adresu, e-mail a telefón prihlasovateľa, meno šéfredaktora a členov redakčnej rady, stručné predstavenie časopisu (história, poslanie, doterajšie fungovanie) – max. rozsah A4. 

Farské časopisy bude hodnotiť trojčlenná odborná porota. Výsledky súťaže budú vyhlásené na Mediálnej púti 2013, ktorá sa bude konať 11. mája 2013 v Bratislave. 

Na víťazov čakajú poukážky na nákup elektroniky vo výške 300 €, 200 €, 100 €, knižné odmeny a DVD. Okrem toho budú mať všetci zapojení možnosť zúčastniť sa na odbornej prednáške počas mediálnej púte. 

Otázky týkajúce sa súťaže je možné smerovať na e-mailovú adresu farske.casopisy@gmail.com. 

Mediálnymi partnermi súťaže sú katolícke médiá TK KBS, Katolícke noviny, Rádio Lumen a TV Lux, partnermi katolícke vydavateľstvá Spolok sv. Vojtecha, Karmelitánske nakladateľstvo a LUX Communication. Súťaž je podporená z mediálnej zbierky KBS. 


Akciu pridal/a: dominik ruman, 22.2.2013 21:17

KomentárePracujem ... Pracujem ...