Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Otec James 2024

Pobyt

Kana

Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi

27.06.2023 0:00-23:59 Utorok

Miesto konania: Slovensko, celé

Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi, sa narodil v Alexandrii v Egypte. Bol synovcom Teofila, patriarchu Alexandrie. Klasické a teologické vzdelanie dostal v rodnom meste. Za kňaza ho vysvätil strýko Teofilos. V roku 403 sprevádzal Cyril Teofila do Konštantínopolu, zúčastnil sa na synode, ktorá zosadila Jána Chryzostoma, pretože ho pokladali za vinného v niektorých prípadoch, uvalených proti nemu. Po smrti svojho strýka Theofila v r. 412, a po nezhodách medzi podporovateľmi Cyrila a stúpencami jeho protivníka Timothea, sa stal Cyril patriarchom Alexandrie. Okamžite začal bojovať proti bludom, najmä proti novaciánom. Ich kostoly nechal zavrieť. Takisto napomínal miestodržiteľa Oresta, s ktorého činmi nesúhlasil.

V roku 430 bol Cyril vtiahnutý do sporu s Nestoriom, patriarchom Konštantínopolu, ktorý hlásal, že Mária nebola matkou Boha, pretože Kristus bol Boh a nie človek; nemala by sa teda považovať za Bohorodičku (Theotokos). Cyril presvedčil pápeža Celestína I., aby zvolal do Ríma synodu, ktorá odsúdila Nestoria, a potom spravil to isté aj na synode v Alexandrii. Celestín nariadil Cyrilovi, aby Nestoria zbavil funkcie. V r. 431 Cyril predsedal tretiemu generálnemu zhromaždeniu v Efeze, kde sa stretlo okolo dvesto biskupov, ktorí odsúdili všetky Nestoriove názory a všetkých jeho stúpencov, ešte pred príchodom arcibiskupa Jána z Antiochie a ďalších 42 Nestoriových prívržencov, ktorí pokladali Nestoria za nevinného. Keď sa dozvedeli, čo sa stalo pred ich príchodom, usporiadali vlastné zhromaždenie a zosadili Cyrila. Cisár Teodózius II. zatkol obidvoch, Cyrila aj Nestoria. Po príchode pápežských vyslancov, ktorí potvrdili, že Cyril je nevinný vo všetkých obvineniech, však Cyrila prepustil. O dva roky neskôr arcibiskup Ján, reprezentujúci umiernených antiochijských biskupov, a Cyril uzavreli dohodu a pripojili sa k odsúdeniu, ktoré donútilo Nestoria, aby šiel do exilu.

Po zvyšok svojho života Cyril písal traktáty, ktoré objasňovali doktríny o Najsvätejšej Trojici a o tajomstve vtelenia, čo veľmi pomohlo k tomu, aby nestorianizmus a pelagianizmus nezapustili korene v kresťanských komunitách. Bol brilantným teológom Alexandrijskej tradície. Jeho práce sú charakteristické precíznym myslením, presnou výstavbou textu a výbornou schopnosťou argumentovať. Medzi jeho prácami sú aj komentáre k evanjeliu podľa Jána, Lukáša a k Pentateuchu, rozpravy o dogmatickej teológii a Apológia proti Juliánovi Odpadlíkovi, ďalej listy a homílie. V r.1882 bol pápežom Levom XIII. vyhlásený za učiteľa Cirkvi.

Zdroj: https://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-alexandrijsky/

Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 19.6.2023 09:25

KomentárePracujem ... Pracujem ...