Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Svoradovská prednáška: Juraj Vittek o viere, rozume a láske

03.05.2012 19:00-20:30 Štvrtok

Miesto konania: internát Svoradov, Bratislava, Svoradova 13

Kolégium Antona Neuwirtha pozýva všetkých vysokoškolákov a ďalších záujemcov na druhú z rady Svoradovských prednášok. 

 

Moderátor Komunity Oratória sv. Filipa Neriho Juraj Vittek PhD. bude prednášať na tému: Fides et Ratio a Fides et Amor. Dva póly jedinej teologickej Tradície Cirkvi

 

Po prednáške bude priestor na otázky z publika.

 

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 3.5.2012 od 19:00 do 20:30 v priestoroch internátu Svoradov, Svoradova ul. 13 v Bratislave - Starom meste. 

 

Kolégium Antona Neuwirtha (KAN) je vzdelávací inštitút, ktorého poslaním je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú cilivizáciu. Hlavným programom KAN je ročný internátny študijno-formačný program pre vysokoškolákov podľa oxfordského vzoru.

 

Svoradov bol založený ako prvý moderný internát pre vysokoškolákov na území Bratislavy. V predvojnovom a vojnovom období bol dôležitým miestom formácie slovenskej katolíckej inteligencie - stretli sa tu ľudia ako Anton Neuwirth, Ladislav Záborský, Vladimír Jukl, Silvo Krčméry... Tu tiež vznikala Rodina, kládli sa základné kamene podzemnej cirkvi za pôsobenia prof. Kolakoviča.

 

KAN usporadúva na Svoradove raz za mesiac počas semestra prednášky pre študentov a širokú verejnosť. Cieľom je oživiť akademického 'ducha Svoradova' ponukou kvalitných prednášok s diskusiami na rôznorodé aktuálne témy. 

 

Svoradovská prednáška: Juraj Vittek o viere, rozume a láske

Organizátor: Kolégium Antona Neuwirtha, +421 2 40 259 228, +421 949 847 640, www

Akciu pridal/a: Dorota Šeregiová, 27.4.2012 01:12

KomentárePracujem ... Pracujem ...