Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Umelec - prorok, blázon, alebo…? – pokračovanie synodálnych diskusií

19.02.2024 19:00-21:00 Pondelok

Miesto konania: Pastoračné centrum pri kostole Kráľovnej rodiny, Bratislava, Teplická ulica

Potrebuje Cirkev umelcov alebo len dekoratérov, ilustrátorov a zaplňovačov bielych stien? Kto je umelec? Každý, kto robí "divné" veci?

Hostia:

dp. Mgr. et Mgr. Tomáš Krampl
Vyštudoval klasickú archeológiu a históriu na Trnavskej univerzite a
následne katolícku teológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V
súčasnosti pôsobí ako kaplán v Katedrále sv.Martina a je tiež
poverený duchovnou starostlivosťou a pastoráciou o študentov na
internáte Svoradov.

doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD
Docent na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej
Univerzity v Trnave a vedecký pracovník na Ústave dejín umenia SAV v
Bratislave. Venuje sa výskumu umenia stredoveku a raného novoveku,
ikonografii, ikonológii, emblematike, ale aj reflexii súčasného
umenia a problematike interpretácie. Autor odborných recenzii a
kurátor výstav súčasného umenia.

Moderátor:

Ján Barčiak
Študent žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave, absolvent Kolégia Antona Neuwirtha.

Stretnutia vychádzajú z myšlienok prebiehajúcej Synody o synodalite
pápeža Františka. Usilujú sa napomôcť rozvoju dialógu medzi
Cirkvou a svetom súčasného umenia. Informácie, texty, linky na
zvukový záznam a fotografie z minulých aj ďalších plánovaných
akcií cyklu Patrí súčasné umenie do liturgického priestoru?
nájdete na stránke teplicka.org/synoda-u-nas/ [2]

Zvukový záznam z predošlých stretnutí: Spotify podcast Farnosť
Teplicka Bratislava https://open.spotify.com/show/37Ax1IEdQbg626pwI6m362

Tešíme sa na spoločné stretnutie a rozhovory!

Umelec - prorok, blázon, alebo…? – pokračovanie synodálnych diskusií

Príloha: umelec-prorok-blazon-alebo-pokracovanie-synodalnych-diskusii-z-cyklu-patri-sucasne-umenie-do-liturgickeho-priestoru.pdf (609,45 kB)

Akciu pridal/a: Michal Halenar, 13.2.2024 21:38

KomentárePracujem ... Pracujem ...