Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Univerzita tretieho veku na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku 2019/2020 v Košiciach a Prešove

15.08.2019 16:00 - 07.10.2019 0:00

Miesto konania: Košice, Prešov - Solivar, Košice, Hlavná 89

Teologická fakulta (TF) v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súlade s poslaním, ktoré vyplýva zo zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach.

Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

Charakteristika štúdia: Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-teologické základy. Stručné informácie sú aj na tomto letáku. Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).

Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky. Súčasťou štúdia sú prednášky z morálnej teológie, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie. Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.

Prihlásenie na štúdium: Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U alebo internet bankingom na číslo účtu: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755 v termíne do 10.10.2019, do popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“.

Záujemcovia si môžu prihlášku stiahnuť : http://www.ku.sk/images/dokumenty/tf/dokumenty/univerzita_3_veku/filozof-teolog_z%C3%A1klady_prihlaska_utv2019-20-_ke.docx alebo požiadať na sekretariáte dekana Teologickej fakulty, Hlavná 89, 1. poschodie, č. dverí 106/D, tel. 055/6836 100

Termín prihlásenia: do 7.10. 2019 Štúdium v akademickom roku 2019/2020 začína 10. októbra 2019 na dvoch miestach: TF KU Košice a Prešov - Solivar (Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešov - Solivar)

Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu: Teologická fakulta – UTV, Hlavná 89, 041 21 Košice

Univerzita tretieho veku na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku 2019/2020 v Košiciach a Prešove

Príloha: univerzita-tretieho-veku-na-teologickej-fakulte-v-kosiciach-katolickej-univerzity-v-ruzomberku-2019-2020-v-kosiciach-a-presove.pdf (22,38 kB)

Akciu pridal/a: Lukáš Sekerák, 14.8.2019 16:31

KomentárePracujem ... Pracujem ...