Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Aletea Vianoce 2020

TV Lux Kniha

Svata ikona

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

31.03.2013 0:00-23:59 Nedeľa

Miesto konania: Slovensko, Slovensko

Veľkonočná nedeľa - zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je najstarší, najväčší a najradostnejší sviatok liturgického roku vo všetkých kresťanských cirkvách.

„Pánov deň, deň zmŕtvychvstania, deň kresťanov, to je náš deň. Pánov sa volá aj preto, lebo v tento deň Pán vystúpil ako víťaz k Otcovi. Ak ho pohania volajú deň slnka, aj my to veľmi radi vyznávame: veď dnes vyšlo svetlo sveta, dnes vyšlo slnko spravodlivosti, v ktorého lúčoch je spása.“

Trojdnie sa začína večernou Eucharistiou na Zelený štvrtok Pánovej večere, pokračuje na Veľký piatok slávením utrpenia a smrti Pána (Cirkev si zvlášť uctieva kríž) a stredobodom liturgického slávenia trojdnia je Veľkonočná vigília zakončená Veľkonočnou nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania.

Vo Veľkonočnom trojdní možno získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok.

Liturgická farba:  biela

Vragaš, Štefan a kol.: Teologický a náboženský slovník, Katechizmus katolíckej cirkvi

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Akciu pridal/a: Veronika Klára Endrychová, 7.3.2013 12:29

KomentárePracujem ... Pracujem ...