Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Kana 2023

Pobyt

Vianoce a Chanuka (Sviatok svetiel)

24.11.2020 18:00-20:00 Utorok

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1

Spolu s prednášajúcim sa vrátime do doby Makabejcov, kedy – podobne, ako je tomu dnes – hrozilo „spohanštenie“ spoločnosti. Helenizácia Izraela v druhom storočí pred Kristom sa veľmi podobá liberalizácii Slovenska dnešnej doby. Dnes chcú progresívci zavádzať podobne ako vtedy kult tela a človeka. Modloslužba gréckeho panteónu nahradil konzum a uctievanie matérie, čoraz viac kresťanov – ako vtedy židov – chcelo skôr „mať“ ako „byť“. V plnosti časov do našej temnoty, na konci decembra, zažiarilo Svetlo sveta – Kristus, ako v čase Makabejcov svetlo z Menory. Naši starší bratia vo viere slávia doteraz Chanuku, Sviatok svetiel, sviatok znovuposvätenia Chrámu. Uvedieme paralely a predobrazy. Všimneme si aj obdobia, kedy Chanuka a kresťanské Vianoce sa prekryli. Nenarodil sa Kristus práve na Sviatok svetiel, lebo bol Svetlo sveta? Ste srdečne vítaní!

Prednáša:

Štefan Patrik Kováč, Mgr., ThLic., (Th)Mgr.,

– spisovateľ, učiteľ, evanjelizátor a duchovný poradca.

PS Na akcii bude aj autogramiáda autorových kníh vrátane noviny Sviatky Pána 2 (o židovských sviatkoch Roš HaŠana, Jom Kipur, Chanuke a Vianociach a Purime, mesianistické zavŕšenie)

Vianoce a Chanuka (Sviatok svetiel)

Organizátor: www

Akciu pridal/a: Eva Kovacova, 9.10.2020 17:12

KomentárePracujem ... Pracujem ...