Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus

Výcvikový program Kresťanský kouč – Jeseň 2019

18.09.2019 8:00 - 13.12.2019 17:00

Miesto konania: Family Garden, Bratislava, Family Garden

Jesenný kurz:

 

1. sústredenie: 18. – 20. september
2. sústredenie: 21. – 22. október
3. sústredenie: 13. – 15. november
4. sústredenie: 12. – 13. december

V období medzi modulmi je potrebné rezervovať si približne 10 hodín na prácu v triádach, štúdium materiálov, reflexie a na vypracovávanie pracovných listov. Tiež je nevyhnutné, aby vedel každý účastník používať a pracovať s komunikačným programom Skype.

Popis programu Výcvikový program Kresťanský kouč nájdete tu.

Viac o kresťanskom koučingu a výcviku sa môžete dozvedieť v týchto reláciách:

Postup, ako sa môžete prihlásiť

Do výcviku Kresťanský kouč sa prihlásite zaslaním vyplneného dotazníka a referenčného listu.

Dotazník
Stiahnite si dotazník. Otvorte si ho vo Worde, vyplňte ho a zašlite nám ho ako prílohu e-mailu na adresu bratislava@familygarden.sk.

Referenčný list
Pošlite nám referenčný list. Požiadajte kňaza, ktorý Vás pozná, aby Vám dal odporúčanie na takýto typ výcviku, s uvedením najdôležitejších dôvodov, prečo Vás pokladá za vhodného kandidáta. Referenčný list pošlite ako prílohu mailom (sken) najlepšie spolu s dotazníkom.

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o osobné stretnutie a rozhovor.

O zaradení/nezaradení do výcviku Vás budeme informovať mailom. Vybraným záujemcom pošleme ďalšie pokyny týkajúce sa platby.

Cena

Cena za výcvikový kurz v rozsahu 120 hodín je 1000,- €.

Prostriedky sú použité na pokrytie všetkých nevyhnutných nákladov spojených s realizáciou programu.

Cena zahrňuje
• všetky materiály potrebné k výcviku,
• analýzu nahrávok lektormi,
• mentoringovú hodinu,
• občerstvenie počas dňa.

Cena nezahrňuje
• obed, ktorý býva podľa záujmu rezervovaný v neďalekej reštaurácii: menu cca 4€
• ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Dôležité upozornenie

Vaše miesto vo výcviku Vám bude definitívne rezervované až po zaplatení poplatku a pripísaní sumy na náš účet. V prípade väčšieho záujmu o kurz zaraďujeme účastníkov v poradí, v akom splnili všetky náležitosti pre prijatie do kurzu.

Lektori

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC, CMC; Mgr. Katarína Baginová, PCC; Mgr. Miriam Němcová, ACC; RNDr. Margita Kubešová, Mgr. Eva Rušínová, FMA

 

Výcvikový program Kresťanský kouč – Jeseň 2019

Organizátor: Family Garden, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 15.4.2019 20:38

KomentárePracujem ... Pracujem ...