Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Vytvorme ’Nazaretský dom´ modlitba za obnovu rodín

28.02.2021 0:00-23:59 Nedeľa

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

K štyridsaťdňovej spoločnej modlitbe v rodinách vyzval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pozvanie má názov "Vytvorme ’Nazaretský dom’". Biskup Stolárik píše, že je „veľmi potrebné spojiť sa v modlitbe za ochranu rodiny, ochranu manželstiev a našich domovov, aby sa stali „Nazaretom“, v ktorom bude mať svoje nezastupiteľné miesto Svätá Rodina, vzor a zdroj sily a ochrany pre naše rodiny." „Skúsenosť nespočetného množstva ľudí dosvedčuje, že úprimnú modlitbu Boh vypočuje a dá nám to, čo je pre nás a naše rodiny dobré a potrebné," dodáva biskup Stolárik.

Vytvorme „Nazaretský dom"

V čase pandémie koronavírusu sú akoby do úzadia posunuté opakované slová pápeža Františka, že na svete je v súčasnosti otvorene prenasledovaných 100 miliónov kresťanov, čo história doteraz nepoznala. Treba však povedať, že sa vedie aj skrytý, veľmi sofistikovaný boj proti Bohu a Cirkvi, rodine, životu a základným prirodzeným hodnotám.

Je naozaj veľmi potrebné spojiť sa v modlitbe za ochranu rodiny, ochranu manželstiev a našich domovov, aby sa stali „Nazaretom“, v ktorom bude mať svoje nezastupiteľné miesto Svätá Rodina, vzor a zdroj sily a ochrany pre naše rodiny.

Pozývam vás k spoločnej modlitbe v rodinách - od slávnosti Božieho Narodenia (25.12.) do sviatku Obetovania Pána (2.2.). Tento čas nás najviac uvádza do tajomstva príchodu Spasiteľa na zem a vzbudzuje nádej, že On nás môže a chce vykúpiť zo všetkého, čo nás zväzuje, zotročuje, prekáža žiť v slobode Božích detí. Týchto 40 dní, môže byť prejavom vďaky za dar rodiny, za všetko dobre a krásne, čo v našich rodinách je, ale tiež časom odprosovania za chyby a hriechy našich rodín a prosbou o ozdravenie našich rodín, aby sa premieňali podľa vzoru Svätej Rodiny na „nazaretské“ príbytky, kde je hlavným zákonom láska, úcta k životu, k hodnotám rodiny, manželstva. Ale ktoré sú aj ochránené od vplyvu Zlého tak, ako v tomto čase bola ochránená aj nazaretská rodina. Pripomínam, že Rok sv. Jozefa, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, je silným motívom prosiť za naše rodiny zvlášť na príhovor tohto veľkého svätca, ktorého vzývame aj pod titulmi „ozdoba domáceho života“, „opora rodín“.

Spoločná modlitba môže prebiehať vo viacerých variáciách podľa podmienok rodiny, samozrejme aj podľa veku detí. Od najjednoduchšej formy až po dlhšiu modlitbu, ktorá môže obsahovať napríklad:
1. Žalm 51 - ako odprosenie za hriechy členov rodiny (možno ich aj osobitne spomenúť).
2. Desiatok ruženca s prosbou za konkrétne potreby rodiny, za víťazstvo Panny Márie v našich srdciach.
3. Litánie k sv. Jozefovi s modlitbou „K tebe sa utiekame sv. Jozef...“.
4. Žalm 121 o Božej starostlivosti a ochrane nášho domu.

Každý štvrtok, ktorý je dňom ustanovenia Eucharistie, povzbudzujem aspoň krátku chvíľu adorovať Ježiša pred Eucharistiou. Keď to nebude možné v kostole, využite možnosť adorácie prostredníctvom médií alebo vždy je možnosť v srdci sa preniesť pred svätostánok v kostole a tak adorovať Ježiša.

Každý piatok na záver spoločnej modlitby povzbudzujem uctiť si kríž a učiť tomu aj deti v rodine, dospelí môžu meditovať o utrpení Pána Ježiša, ktorým nás všetkých vykúpil.

Na záver, 2. februára 2021, v deň Obetovania Pána, ktorý slávime na 40-ty deň po narodení Ježiša, chceme aj my obetovať samých seba, naše rodiny, naše príbytky Bohu Otcovi. Pomodlíme sa desiatok ruženca k Duchu Svätému s vierou, že On, ktorý vstúpil do nášho života pri krste, má moc oživovať tieto dary v našich dušiach a pôsobiť v našich rodinách. Chceme žiť v spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou. Svätá Rodina najdokonalejšie priblížila prežívanie vzťahov v Najsvätejšej Trojici a preto ju chceme pozvať do našich príbytkov, nasledovať príklad jej života, vzťahov a prosiť o jej pomoc a ochranu.

Bolo by dobré, ak by sme sa takto modlili nielen v rodinách, ale aj v spoločenstvách zasvätených a vysvätených osôb, aby sa všetky miesta stali počas tohto obdobia miestami modlitby. Zvláštna Božia ochrana nad Svätou Rodinou v Nazarete sa vzťahuje na všetky modliace sa spoločenstvá osôb.
Skúsenosť nespočetného množstva ľudí dosvedčuje, že úprimnú modlitbu Boh vypočuje a dá nám to, čo je pre nás a naše rodiny dobré a potrebné.

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup

Vytvorme ’Nazaretský dom´ modlitba za obnovu rodín

Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 4.1.2021 11:58

KomentárePracujem ... Pracujem ...