Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Pobyt

Kana

Myrna Nazzour 2024

Zaži Akadémiu veľlých diel

06.12.2022 14:03-16:33 Utorok

Miesto konania: Lučenec, Mestské múzeum, Lučenec, Dr. Herza 240/1

Pozývame stredoškolských pedagógov i nepedagogických zamestnancov a riaditeľov na zážitkový seminár z dielne Akadémie veľkých diel s názvom Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu. Cieľom seminára je zažiť jedinečnú formu výučby Akadémie veľkých diel, ktorá je postavená na práci s konkrétnym dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania a vytvára dôverný priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.  Zážitkový seminár spojený s charakterovým vzdelávaním v praxi vedie Miroslava Duranková, riaditeľka Akadémie veľkých diel.  Cieľová skupina: stredoškolskí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci (všetky aprobácie)
  Seminár je nápomocný všetkým, ktorí sa chcú rozvíjať a chcú rozvíjať stredoškolských študentov vo svojom okolí.
 Seminár je zameraný na získanie poznatkov a osvojenie si praktických zručností, čas na reflexiu, diskusiu a spätnú väzbu.  6. december 2022, od 14:30 do 16:30 hod.   PODUJATIE JE BEZPLATNÉ.  NUTNÁ REGISTRÁCIA vyplnením prihlasovacieho formulára: https://bit.ly/UcitelSprievodca

 

Zaži Akadémiu veľlých diel

Akciu pridal/a: Alexandra Mikulova, 1.12.2022 16:06

KomentárePracujem ... Pracujem ...