Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom





Pobyt

Svaty Rochus

Svaty Morus





Známy poľský profesor bude hovoriť o rizikách spojených so sexuálnou výchovou

03.02.2020 19:00 - 06.02.2020 22:30

Miesto konania: Kostol svätého Antona Paduánskeho - seminárny kostol, Košice, Hlavná

Známy poľský profesor bude hovoriť o sexuálnej výchove, ale aj o islame

V dňoch 3.-6. februára 2020 navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Slovakia Christiana známy poľský kňaz, filozov a profesor Dariusz Oko. Vo svojich prednáškach v Košiciach a Bratislave sa bude venovať problematike rizík spojených s nevhodnou sexuálnou výchovou detí a mládeže a tiež porozpráva o islame, stále viac sa rozširujúcim v európskych krajinách.

 

 

Profesor Dariusz Oko vystúpi so svojimi verejnými prednáškami na nasledujúcich miestach:

 

Pondelok 3. februára 2020 - Košice - kostol sv. Antona Paduánskeho, Hlavná ulica 83, svätá omša o 19.00 hod a po nej ve 20.00 prednáška na tému Problematika sexuálnej výchovy a jej riziká

 

Štvrtok 6. februára 2020 - Bratislava - centrum Salvator, Jakubovo námestie 5, začiatok od 18.00 hod - prednáška na tému Islamizácia západnej civilizácie

 

Okrem iného sa tiež stretne s kňazmi, študentmi, katechétmi a učiteľmi v mestách Nitra a Trnava.

 



Je len jediná možnosť ako zvíťaziť nad súčasnou krízou v Cirkvi: jasné a zreteľné opieranie sa o pravdu – Kristovu pravdu. Ježiš je Cesta, Pravda a Život, obzvlášť v otázkach morálky.



Ohlasovateľom tejto pravdy je aj profesor Dariusz Oko z krakovskej Pápežskej univerzity sv. Jána Pavla II., kňaz, duchovný otec a akademický pedagóg, ktorý sa nenechal spútať modernou dialektikou, nepodlieha falošným autoritám súčasného akademického a častokrát aj zdemoralizovaného sveta vedy. Navyše sa nebojí pomenovať problém zla, ktoré sa snaží infiltrovať v Cirkvi. A práve tento mediálne azda najznámejší poľský kňaz prichádza teraz na Slovensko.



Ako on sám hovorí: „Nedajme sa oklamať, mocným tohto sveta nezáleží na svätosti Cirkvi, ale na jej likvidácii...“



Otec Dariusz Oko bojuje vyše 10 rokov proti sexualizácii, pedofílii a homosexuálnemu správaniu medzi klérom. Jeho argumenty zazneli v poľskom aj ukrajinskom parlamente, prednášal v Nemecku či USA. Výraznou mierou sa podieľa najmä na očistení Cirkvi v Poľsku a vo svete.



Profesor Oko je rodákom z Osvienčimu, kaplánom vo farnosti svätej Hedvigy Jagellonskej v Krakove, je častým hosťom vo verejnoprávnych, ale aj súkromných médiách kde sa hovorí o rizikách sexuálnej výchovy, gender ideológii, ako aj problematike islamu, ktorú dôkladne zmapoval najmä z filozofického hľadiska. Pôsobí tiež ako vedúci katedry epistemológie na Pápežskej univerzite v Krakove a má tiež poverenie od Konferencie biskupov Poľska hovoriť o tejto problematike v médiách.



Je nám cťou privítať ho po prvý krát na Slovensku a pozvať na jeho prednášky všetkých, ktorým záleží na očistení svätej katolíckej Cirkvi.



Vstupné na verejné prednášky je dobrovoľné.







Ďalšie informácie poskytne:


Mgr. Martin Komár

komar@slovakiachristiana.sk
tel. 0915 371 911



 

Známy poľský profesor bude hovoriť o rizikách spojených so sexuálnou výchovou

Akciu pridal/a: Martin Komár, 28.1.2020 15:29

Komentáre



Pracujem ... Pracujem ...