Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom

12.05.2018 13:30 - 13.05.2018 18:00

Miesto konania: Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

Pozývame Vás na otvorenú duchovnú 

obnovu s pátrom Ivanom Barusom

Téma:

Na univerzite Panny Márie

o duchovnom živote:

Duchovná pomoc, oslobodenie tvojej

rodiny od morálneho a duchovného zla

a naplnenie života príde na príhovor

tvojej nebeskej Matky: zo skúseností 

svätej mystičky Veroniky Giuliani

Program:

SOBOTA 12. 5. 2018 

13:30  moderovaná adorácia

s prosbou o požehnanie duchovnej 

obnovy a modlitba sv. ruženca 

s prosbou o duchovné uzdravenie rodín

15:00 – 15:45 prednáška: 

Duchovná pomoc a ochrana príde 

na príhovor tvojej nebeskej Matky  

1. časť

Kto je svätá Veronika Giuliani – Prečo

sa nazýva učeníčkou Panny Márie

a bojovníčkou proti silám zla –

Skúsenosť s pôsobením Panny Márie

v jej živote – Akým spôsobom viedla

a usmerňovala Panna Mária jej život -

Akým spôsobom ju ochraňovala – Ako

jej pomáhala v duchovnom zápase –

Ako možno aplikovať tieto jej skúsenosti 

V DNEŠNEJ DOBE A DNEŠNÝH

PODMIENKACH v živote jednotlivcov

a rodín – Ako hriech zasahuje rodiny

v dnešnej dobe – Aký vplyv má jeho

pôsobenie a podceňovanie – Aké sú

dôsledky hriechu na rodiny –  Prečo

mnohí prežívajú pocit vyhorenia

a vyprázdnenosti a nepoznajú príčinu -

Ako treba odčiňovať hriechy na získanie

Božej milosti a posvätenia rodín - 

Ako sa dostávať z návykových hriechov,

pohodlnosti a egoizmu – Ako nájsť zmysel

života v rodine – Ako začať duchovné

uzdravenie rozpadajúcich sa rodín

a manželstiev – Čo robiť, aby manželstvo

a rodina vytrvali a neotvárali sa duchovne

negatívnym vplyvom;

16:15 – 17:00 druhá prednáška:

Duchovná pomoc a ochrana príde 

na príhovor tvojej nebeskej Matky

2. časť

17:30  svätá omša

19:00  požehnanie náboženských predmetov,

obnovenie krstných sľubov, modlitba

za uzdravenie duše i tela

20:00 –  záver

NEDEĽA 13. 5. 2018 

13:45  modlitba krížovej cesty

za duchovné uzdravenie rodín

14:30  svätá omša

16:30  tretia prednáška:

Duchovná pomoc a ochrana príde

na príhovor tvojej nebeskej Matky

3. časť + odpovede na položené otázky

17:30  požehnanie náboženských predmetov,

záverečná adorácia s eucharistickým

požehnaním

18:00  záver

POVZBUDZUJEME K TOMU, ABY STE SA

NA TOTO STRETNUTIE PRIPRAVILI

DOBROU SVÄTOU SPOVEĎOU,

MODLITBOU A VNÚTORNOU

SÚSTREDENOSŤOU PRE PÔSOBENIE

DUCHA SVÄTÉHO. SKÚSTE VOPRED

BOHU NIEČO OBETOVAŤ Z LÁSKY:

modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť

jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené

Srdce Panny Márie, aby ste boli

DISPONOVANÍ PRE PRIJATIE

BOŽEJ MILOSTI.

Duchovná obnova je OTVORENÁ,

nie je potrebné prihlásiť sa.

Iba ak  máte záujem o UBYTOVANIE

A STRAVU, kontaktujte sa na

tel. č. 0910 842 902 denne až po 14:00,

najneskôr do 8.5.2018 

Doprava – pokiaľ nie je možná vlastným

autom, ide tam  autobus MHD č.37:

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/37

alebo medzimestskou dopravou, 

tu sa dajú vyhľadať spojenia:

 https://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/preprava-v-regione/cestovne-poriadky.html

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom

Príloha: otvorena-duchovna-obnova-s-patrom-ivanom-barusom.pdf (479,21 kB)

Akciu pridal/a: Zuzana Buchtova, 23.4.2018 16:50

KomentárePracujem ... Pracujem ...