Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

BRATISLAVA MOZART FESTVAL 18

28.10.2018 19:00-20:30 Nedeľa

Miesto konania: Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

MUSICA SLOVACA ET BOHEMICA – 100 rokov Československa
nedeľa – 28.10.2018 – 19:00
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Hudba Mozartových súčasníkov – rodákov z krajov dnešného Slovenska, Čiech a Moravy, ktorí na týchto územiach aj významne hudobne pôsobili.
Juraj Družecký (1745 – 1819) – rodák z českej obce Jemníky významne pôsobiaci v Bratislave
Anton Zimmermann (1741 – 1781) – rodák z moravskosliezskej Širokej Nivy, pôsobiaci až do svojej smrti v Bratislave
Ján Jozef Rösler (1771 – 1813) – rodák zo slovenskej Banskej Štiavnice, pôsobiaci ako popredný skladateľ a hudobník v Prahe
Ich hudbu aj s novodobými premiérami nám predstavia významné domáce súbory: Solamente Naturali & Lotz Trio
a sólistka Marianna Gelenekyová.


Program:
A. Zimmermann: Serenata affetuosa per la quaresima
J. Družecký: Symfónia G dur – novodobá premiéra
A. Zimmermann: Ária – O dulce cor Jesu pre soprán a klarinet – novodobá premiéra
– – –
J. Družecký: Koncert D dur pre tri basetové rohy a orchester
J. J. Rösler: Partita pre tri basetové rohy
A. Zimmermann: Sinfonie B dur (AZ I/1: B4) – novodobá premiéra


účinkujúci:
Solamente Naturali
umelecký vedúci: Miloš Valent – husle

Lotz Trio
umelecký vedúci: Róbert Šebesta – basetový roh I., klarinet
Ronald Šebesta – basetový roh II.
Igor Františák (CZ) – basetový roh III.

Sólo: Marianna Gelenekyová – soprán

Vstupenky v sieti Ticketportal
a hodinu pred koncertom na mieste konania
kat. A – predpredaj 15€ / zľava 10€ – na mieste 20€ / zľava 15€
kat. B – predpredaj 10€ / zľava 7€ – na mieste 15€ / zľava 10€
zľava = deti od 6 rokov, študenti, seniori, ZŤP
(deti do 6 rokov v sprievode dospelého zadarmo)

hlavný organizátor: Spoločnosť Theodora Lotza, o.z.
v spolupráci s Art Agency Esko, s.r.o.

Festival z verejných zdrojov podporili:
Fond na podporu umenia
Bratislavský samosprávny kraj
Ars Bratislavensis
Uvedenie novovdobej premiéry Sinfonie B dur Antona Zimmermanna podporil Hudobný Fond

www.bratislavamozartfestival.sk

FB: https:/www.facebook.com/BratislavaMozartFestival/


Zmena programu vyhradená.

BRATISLAVA MOZART FESTVAL 18

Akciu pridal/a: Eva Slaninkova, 5.10.2018 11:14

KomentárePracujem ... Pracujem ...