Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Deň Božej Milosti s pátrom Ivanom Barusom

03.09.2018 15:00-20:00 Pondelok

Miesto konania: Veľká sála exercičného domu v Pútnickom dome, Marianka, Námestie 4. apríla 2/20

Duchovné väzby v rodinách podľa Božieho plánu ako súčasť 4. Božieho prikázania a ich posväcovanie, alebo zneužívanie

V pondelok 3.9.2018 o 15:00 hod. vás pozývame do Marianky na modlitbové stretnutie zamerané na prehĺbenie viery, posilnenie nádeje a lásky, na posvätenie a pomoc pastierom Cirkvi, manželstvám i rodinám, získanie informácií o duchovnom živote a na uzdravenie duše i tela a oslobodenie od vplyvov Zlého.

Program:
15:00 moderovaná eucharistická adorácia (Korunka Božieho milosrdenstva, pobožnosť krížovej cesty, prosba o uzdravenie, oslobodenie, pretvorenie a posvätenie, svätý ruženec)
17:30 záverečné eucharistické požehnanie
18:00 svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)
19:15 požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov, modlitba za uzdravenie duše i tela
20:00 záver

Pozývame ťa prísť zložiť svoje starosti, ťažkosti a trápenia a nájsť Boží pokoj, svetlo, rozlišovanie, múdrosť, nádej, lásku, pozdvihnutie srdca, oslobodenie od závislostí a nerestí, posilu v pokušeniach, uzdravenie zo zranení duše i tela a oslobodenie od vplyvov a pút Zlého.

Povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste prichádzali na tieto stretnutia s Pánom dobre a úprimne vyspovedaní a vopred pripravení na prijatie Božej milosti modlitbou k Pánovi a Matke Božej. Ich cieľom totiž nie je jednorazová automaticky pôsobiaca pomoc, ale vybudovanie si hlbšieho a trvalého vzťahu so živým Bohom.

Doprava:
Vlastným autom alebo medzimestskou dopravou Bratislava - Marianka

Organizátorom podujatia je občianske združenie Priatelia svätej Veroniky Giuliani. Informácie o podobných duchovných podujatiach nájdete na internetovej stránke www.psvg.sk

Deň Božej Milosti s pátrom Ivanom Barusom

Príloha: den-bozej-milosti-s-patrom-ivanom-barusom.pdf (166,89 kB)

Akciu pridal/a: František Bakyta, 28.8.2018 14:50

KomentárePracujem ... Pracujem ...