Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

KURZ: Teológia pre mladých

07.12.2018 16:00 - 05.09.2019 16:30

Miesto konania: Bratislava, miesto bude upresnené

Nestačia ti odpovede na otázky z katechizmu, ktoré si sa naučil pri príprave na prvé sväté prijímanie či birmovku? Zdá sa ti, že spoznávať, ako to je s Bohom by mohlo byť vzrušujúce dobrodružstvo?

Tušíš, že kresťanstvo ti môže ponúknuť oveľa viac, než len zjednodušujúce návody na „dobré správanie“?

 

Škola teológie pre mladých je jediný program svojho druhu na Slovensku. V dvoj­ročnom cykle víkendových stretnutí a „letných škôl“ priblíži krásu Boha, ako ju po­odhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie. Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

 

Pre koho

Program je určený (duchom) mladým ľuďom nad 18 rokov. Podmienkou je absolvo­vaná maturita. Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) anga­žujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede.

 

Čo získaš

Naším cieľom je predstaviť a voviesť účastníkov do krásy kresťanskej teológie, ktorá je úzko spojená s konkrétnym životom. Spoznajú nové horizonty, ktoré idú hlbšie ako to, na čo bežne narazia v homíliách alebo katechézach v strediskách a pastoračných centrách.

 

Náplň a lektori

Prvý ročník

Ú I. Víkend Fundamentálna Teológia (čo je teológia, magistérium, katechizmus

katolíckej cirkvi, tradícia... a základné pojmy filozofie) Lektor: Pavol Grach SDB

Ú II. Víkend Antropológia (Protológia, Gratia, Eschatológia) Lektor: Vladimír Peregrim SDB

Ú III. Víkend Trojica a Kristológia Lektor: Vladimír Peregrim SDB

Ú Letná škola Sviatosti (iniciačné sviatosti) Lektor: Peter Ondrej SDB/ Peter Štellmach SDB

 

Druhý ročník

Ú I. Víkend Ekleziológia (tajomstvo Cirkvi) Lektor: Štefan Turanský SDB/ Peter Ondrej SDB

Ú II. Víkend Spiritualita (svedectvo Cirkvi) Lektor: 

Ú III. Víkend Morálna teológia (život Cirkvi) Lektor: Peter Štellmach SDB

Ú Letná škola Pastorálna teológia (nové výzvy, ako odovzdávať vieru) Lektor: Viliam Riško SDB

 

Každú tému poňali školitelia komplexne, ale vychádzajú zo života Cirkvi (kde skúsenosť stojí pred teóriou).

 

Táto krása a komplexnosť teologickej reflexie, vychádzajú­cej zo života Cirkvi, sa dosahuje integráciou patristiky, biblických vied, liturgie, spirituality, umenia, modlitby a spoločenstva do jednotlivých tém.

 

Okrem prednáškovej časti lektor kurzu vyberie vhod­né texty na čítanie. Zvyčajne to bude: jeden text z patristiky a jeden zo súčasnej teológie.

 

Účastníci na základe nich napíšu esej/osobnú refle­xiu opierajúc sa o čítané texty.

 

Rozsah

Dvojročný cyklus stretnutí: jeden rok obsahuje 3 víken­dovky a „letnú školu“ (5 dní).

Prvý víkend sa uskutoční na jeseň, druhý v pôste, tretí okolo sviatku Zoslania sv. Ducha.

 

„Letná škola“ sa uskutoční od 1. do 5. septembra 2019.

 

Termín

V školskom roku 2018/19 otvoríme pilotný ročník.

 

1. kurz: 7. - 9. 12. 2018

2. kurz: 15. - 17. 3. 2019

3. kurz: 31. 5. - 2. 6. 2019

 

Prihlasovanie

Od 15. augusta bude k dispozícii formulár.

 

 

Kontakt na organizátora

Peter Ondrej SDB, peterpegas@gmail.com

Organizačne program zastrešuje Domka – Združe­nie saleziánskej mládeže, sekretariat@domka.sk

Viac info tu.


KURZ: Teológia pre mladých

Organizátor: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, 02/502 31 304, www

Akciu pridal/a: Bernadeta Vlckova, 6.8.2018 07:02

KomentárePracujem ... Pracujem ...