Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Prezentácia knihy kardinála Kaspera - Príručka duchovného ekumenizmu

22.01.2019 18:00-19:30 Utorok

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecezy Vás pozýva do nášho Domu na:

Prezentáciu knihy otca kardinála Waltera Kaspera

PRÍRUČKA DUCHOVNÉHO EKUMENIZMU.

Autor knihy, Walter kardinál Kasper je bývalý predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. V jeho funkcii ho v júli roku 2010 vystriedal Kurt kardinál Koch, terajší predseda.

Počas jeho fukčného obdobia pokračovali Druhým Vatikánskym koncilom započaté teologické ekumenické dialógy k podstatným vieroučným otázkam kresťanskej viery. Walter Kasper osobne urobil geniálnu syntézu plodov 40-ročného obdobia týchto rozhovorov, vrátane identifikácie otvorených otázok pre teologické ekumenické dialógy do budúcnosti.

Autorovi je osobne veľmi blízky pojem "duchovný ekumenizmus", ktorý Dekrét o ekumenizme II. Vatikana v čl. 8 vyjadruje takto:"...Obrátenie srdca a svätosť života, spolu so súkromnými aj verejnými modlitbami za jednotu kresťanov sú dušou celého ekumenického hnutia..."

Z vlastných skúseností a z úzkej ekumenickej spolupráce v celosvetovom rozmere vznikla kniha Príručka /vademecum/ duchovného ekumenizmu. V nej autor prezentuje návrhy, čo môžeme my, ešte stále rozdelení kresťania, už dnes prežívať s radosťou ako spoločný poklad našej viery.

Predkladaná publikácia obsahuje praktické návrhy, ktorých cieľom podľa autora je "uplatňovať a posilňovať takú duchovnú ekuménu, ktorá je srdcom a vnútorným stredom všetkého úsilia o jednotu kresťanov."

Kniha sa skladá z troch častí, ktoré sa vzťahujú na tri základné oblasti života v spoločenstve viery: ohlasovanie Božieho slova, bohoslužba a slávenie sviatostí a diakonia.

  1. Prehĺbenie kresťanskej viery sa deje skrze čítanie Božieho slova a jeho pretváranie do života. Druhým mocným prameňom je život svedkov viery vo vernosti až po smrť.
  2. Modlitba a bohoslužba vrátane slávenia sviatostí Svätá Ježišova modlitba Otče náš a bohatá prax osobných aj spoločných modlitieb nesie kresťanov po stáročia v ústrety Božiemu kráľovstvu na zemi. Slávenie sviatostí otvára kresťanom účasť na Božom živote. Sviatosti sú vyjadrením jednoty Cirkvi vo viere, v bohoslužbe a v apoštolskej službe a súčasne sú prameňom jednoty.
  3. Diakonia a svedectvo sú videné cez službu rôznych cirkevných štruktúr v zameraní na potrebných adresátov služieb diakónie, a osobitne na mládež.

Za každou podkapitolkou nasleduje vždy bohatý prehľad, ponuka toho, čo už teraz "kresťania môžu robiť spoločne." To je nesmierne radostné konštatovanie! Na záver, v 54. článku textu, autor cituje z dekrétu o ekumenizme II. Vatikana: "...Obnoviť jednotu kresťanov presahuje ľudské sily a schopnosti. Preto všetku nádej skladáme do Kristovej modlitby za Cirkev, do Otcovej lásky a do sily Svätého Ducha." Amen

 

Prezentácia knihy kardinála Kaspera - Príručka duchovného ekumenizmu

Organizátor: www

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 10.1.2019 19:30

KomentárePracujem ... Pracujem ...