Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Svetový deň chudobných

18.11.2018 0:01-23:59 Nedeľa

Miesto konania: Slovensko, svetový deň

„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“ – je názov posolstva pápeža Františka na Svetový deň chudobných.

Svetový deň chudobných Svätý Otec ustanovil na záver Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva. Ako deň slávenia stanovil Svätý Otec 33. nedeľu cez rok, tento rok to bude 18. novembra 2018.

Tento rok budeme sláviť druhý Svetový deň chudobných. Tento deň je naplnením želania pápeža Františka, ktoré vyjadril na konci Jubilejného roka milosrdenstva, kedy celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. 

Pápežské misijné diela na Slovensku začínajú tento deň novú kampaň s názvom DARČEK NAVIAC, ktorou pomôžu chodobným deťom v misijných krajinách

V 33. nedeľu sa Svätý Otec podobne ako aj minulého roku stretne dopoludnia s chudobnými v sprievode dobrovoľníkov a zástupcov farností pri slávení svätej omše v Bazilike sv. Petra, po ktorej prestrú obed v Aule Pavla VI. pre asi tritisíc ľudí. O zvyšok sa postarajú farnosti, pápežské kolégiá, rehoľné domy, charita a ďalšie organizácie po celom Ríme. 

V týždni od 12. novembra budú v susedstve Svätopeterského námestia k dispozícii pre núdznych stánky s odbornou lekárskou pomocou, rovnako ako minulého roku.

Dobrovoľníci, členovia charitatívnych organizácií a všetci tí, ktorí sa venujú ľuďom žijúcim v ťažkých podmienkach sa stretnú na spoločnej modlitbe v Bazilike sv. Vavrinca v predvečer Dňa chudobných.

Svetový deň chudobných

Akciu pridal/a: Stanislava Dragošeková, 14.11.2018 10:21

KomentárePracujem ... Pracujem ...