Newsletter

Prihláste sa do newslettra vyveska.sk
a dostavajte aktuálne informácie emailom

Katrande 2019TalianskoIkony 2019

Put TV Lux 2019

Kana 2019

Kurz: Manželstvo, rodina a dobrá výchova detí (utorky v UPeCe BA)

09.10.2018 18:30 - 04.12.2018 20:45

Miesto konania: UPeCe, Mlynská dolina, Bratislava, Staré grunty 36

Otec Rasťo Zelenay Vás pozýva na formačný kurz na tému: Manželstvo, rodina a výchova detí

Kde? Univerzitné pastoračné centrum sv.Jozefa Freinademetza, Mlynská dolina, Bratislava (budova vysokoškolských internátov Študentské domovy Ľudovíta Štúra), miestnosť Malá sála UPeCe

Kedy? každý utorok od 18:30 do 20:45 (počnúc dňom 9.10.) do konca semestra (cca polovica decembra)

Boh zachránil ľudstvo prostredníctvom rodiny - Noemovej rodiny. Aj Boží Syn k nám prišiel z neba práve cez rodinu.

Koľko rokov sme sa učili v škole matematiku, slovenčinu… Koľko vlastne sme sa už vedome zaoberali témou manželstva, rodiny a výchovy. Mnohí často krát nič nečítali a neprešli žiadnou systematickou formáciou. Pozývame všetkých, ktorí túžia mať raz krásne manželstvo a požehnanú rodinu. Kurz je vhodný aj pre slobodných, ktorí si ešte len hľadajú životného partnera, je vhodný aj pre mladé manželské páry a najmä môže pomôcť tým párikom, ktoré už nastúpili cestu vzájomného spoznávania sa a zvažujú raz manželský zväzok.

Jednoducho to môžete brať buď ako blízku alebo vzdialenú prípravu na manželstvo alebo ako už aj priamo manželskú formáciu. Tento kurz len voľne nadväzuje na predchádzajú kurzy o identite muža a ženy a o budovaní ľudského a kresťanského charakteru. Jedná sa o samostatný kurz, v ktorom budeme prechádzať témy manželstva a rodiny v duchu myšlienok z katechéz posledných pápežov.

Začíname druhým októbrovým utorkom 9.10.2018. Našimi patrónami budú blahoslavený Karol Habsburg a svätá Gianna Beretta Molla. Samozrejme rátame najmä s pomocou sv. Jozefa a Panny Márie. Plánujeme pozvať ku diskusii aj žijúcich skúsených kresťanských manželov. Na každom stretnutí je úvaha, potom zdieľanie v malých skupinách a nakoniec spoločná diskusia všetkých aj spolu s kňazom. Počas kurzu je vždy aj jedna duchovná víkendovka v peknom uprostred Malých Karpát vo farnosti Dubová, kde pôsobí kňaz PhLic. Rastislav Zelenay, ktorý je autorom viacerých publikácií na tému manželstva, rodiny, mužskej spirituality a otcovstva.

Kontakt a možnosť prihlásiť sa: rastozelenay@grobnet.sk alebo na telefónnom čísle 0908856059.

Za kurz sa neplatí.

Témy jednotlivých stretnutí:

  1. Podľa čoho si vyberať svojho životného partnera (-ku) a k akým vlastnostiam si máme pomáhať? Čo všetko môže spôsobiť uzatvorenie neplatného manželstva? Načo je dobré snúbenecké obdobie?
  2. Krása manželského zväzku a vôľové rozhodnutie chcem, sľubujem a prisahám. Ako máme prežívať vzájomný vzťah muža a ženy podľa vzoru Kristus a Cirkev? Vzájomné dopĺňanie sa a vzájomná podriadenosť na spôsob muža a ženy.
  3. Dar intímneho života a jeho prežívanie v Božom duchu – čo je Božie a čo je hriešne. Otvorenosť pre dar života a ako stanoviť morálne správny počet detí podľa učenia Cirkvi.
  4. Ako prežívať otcovstvo a vyhnúť sa trom deformáciám – despota, nedbanlivec a dobrák?
  5. Ako prežívať materstvo s poslaním ženy ako prvej vychovávateľky vo viere?
  6. Ako vytvárať krásne kresťanské ovzdušie vo vlastnej rodine? Poučme sa zo skúsenosti pápeža Benedikta XVI. z obdobia, keď bol ešte malý chlapec. Používanie troch slov: ďakujem, prosím a odpusť.
  7. Výchova deti príkladom. Potom aj vyžadujeme, ale zároveň nedráždime a nespôsobujme malomyseľnosť u detí. Rozvíjanie ľudských čností a prijímanie Božej milosti.
  8. Ako možno prijať v rodine chudobu, chorobu a ba aj smrť vlastného dieťaťa. Príklad blahoslavenej Chiari Luce Badano.
  9. Otvorenosť rodiny pre iné rodiny, pre farnosť a spoločnosť. Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev rodín. Učíme sa vytvárať kresťanské partie a spoločenstvá rodín.

 

Do pozornosti dávame aj paralelne bežiaci kurz pre mužov zameraný na témy mužskej spirituality 

Kurz: Muž - Boží bojovník (Ako byť Božím mužom?) štvrtky v UPeCe BA    

Kurz: Manželstvo, rodina a dobrá výchova detí (utorky v UPeCe BA)

Akciu pridal/a: Lukas Lauro, 28.9.2018 11:07

KomentárePracujem ... Pracujem ...